I don't exist

Install Theme

Intimacy vs. Isolation

Lakad

Pinagmamasdan kong mabuti ang burol
Na siyang pinaliliguan ng araw
Pasulong sa daanang aking pinagsimulan
Ng sa gayon, ang hindi natin maunawaan
Ang siyang dumadakma sa atin

Isang masaganang epipanya
Papalapit sa atin mula sa kalayuan

At kahit na hindi natin ito maabot
Binabago tayo nito
Bagama’t bahagya lamang ang ating kamalayan
Na ganito na pala tayo

Maryoong senyas na dinadala ang simoy ng hangin
Na siyang tumutugon sa ating senyas

Subali’t, tanging kapiraso lamang ng ulo ng hangin
Ang ating nararamdaman